Tropiciele Historii

Pełna wersja: 500 rocznica wydania drukiem we Wrocławiu pierwszych kazań Marcina Lutra
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: luterbreslau.jpg]

500 lat temu, w 1518 roku wydano we Wrocławiu drukiem pierwsze kazania Marcina Lutra o odpustach i łasce. Rok później wydano kolejne kazania, oraz tzw. dysputę lipską. W drukach tych prezentowano pogląd Lutra, że jedyna drogą wiodącą do zbawienia, jest głęboka wiara, natomiast sprzedawane przez Kościół odpusty nie zapewniają nikomu zbawienia i stanowią nadużycie kościelne. Pogląd ten stał w jaskrawej sprzeczności z oficjalną doktryna Kościoła. Mimo nacisków kapituły biskup - humanista Jan Turzo nie zabronił drukowania pism luterańskich, ani do końca życia (do 1520 r.) nie wydał żadnego zarządzenia przeciwko „nowej religii”. („Dzieje Śląska w Datach” Alicja Galas, Artur Galas).