Tropiciele Historii
Skarby ukryte w lwóweckim kościele - Wersja do druku

+- Tropiciele Historii (http://forum.tropicielehistorii.pl)
+-- Dział: Tropiciele Historii polecają (http://forum.tropicielehistorii.pl/forumdisplay.php?fid=85)
+--- Dział: Dobra książka (http://forum.tropicielehistorii.pl/forumdisplay.php?fid=86)
+--- Wątek: Skarby ukryte w lwóweckim kościele (/showthread.php?tid=263)Skarby ukryte w lwóweckim kościele - Śmigły - 16-04-2018

Pod koniec II wojny światowej najcenniejsze śląskie zbiory dzieł sztuki przechowywano w wielu miejscach, jednak tylko część z nich odkryto po wojnie, dzięki odnalezieniu zaszyfrowanej listy konserwatora Günthera Grundmanna. Jednym z takich obiektów był duży kościół katolicki
pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim. Powód, dla którego pod koniec wojny władze niemieckie podjęły decyzję o ukryciu nad Bobrem wielu skrzyń z cennym wyposażeniem, był prosty: brak większych ośrodków przemysłowych minimalizował ryzyko zbombardowania miasta.

[Obrazek: kosciollwowek1.jpg]


 O zawartości odkrytych skarbów, wypowiedział się przed laty uznany muzealnik Józef Gębczak w swej publikacji poświęconej losom ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie II wojny światowej: Duża składnica w miejscowym kościele katolickim. Zawierała rzeźby i malarstwo z wielu gotyckich kościołów wrocławskich. Nie poniosła strat i spokojnie została rozładowana po wojnie.

 Niewykluczone, że w świątyni zgromadzono dodatkowe eksponaty, czego pośrednio dowodzi pismo 22 listopada 1945 roku, wysłane przez władze lwóweckie do Wydziału Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Podpisujący je Stanisław Piekarowicz, informował o zakończonej pomyślnie akcji: Niniejszym zawiadamiam, że zostały już przewiezione i zabezpieczone eksponaty Instytutu Antropologicznego, Etnologicznego i Geologicznego we Wrocławiu oraz przybory naukowe z Instytutu Rolnego, wywiezione przez Niemców do Lwówka.

 Chyba jednak nieprędko trafiły do stolicy Dolnego Śląska, albowiem w „Wojewódzkim Biuletynie” za okres styczeń-marzec 1946 roku podano, że w tym czasie pieczę nad wrocławskimi skarbami sprawował lwówecki referent kultury i sztuki z Urzędu Starostwa. Z całą pewnością skrzyń już nie było w drugiej połowie roku.


[Obrazek: kosciollwowek2.jpg]


 Pozostaje jednak zasadnicze pytanie: Co stało się z szeregiem obrazów i rzeźb, ukrytych w lwóweckim kościele wiosną 1944 roku?! Według korespondencji Grundmanna, zachowanej do dziś w niemieckim Instytucie Herdera - wynika, iż przywieziono z Wrocławia wiele skrzyń z dobrami kultury pochodzącymi z: kościoła pw. św. Elżbiety, świątyni pw. NMP na Piasku,  Kolegiaty św. Krzyża i św. Bartłomieja oraz kancelarii parafialnej kościoła św. Ciała Chrystusa. Wśród ogromnej ilości cennych eksponatów, ukrytych na lewym chórze, znalazły się m.in.: dwa obrazy autorstwa Michaela Willmanna – zwanego „śląskim Rembrandtem”, barokowy ołtarz wykonany przez Thomasa Weissfelda, trzy krucyfiksy, szafka na relikwie, osiem złoconych figur organowych!


Więcej ciekawostek w nowości wydawniczej: „Tajemnice Ziem Odzyskanych. Lwówek Śląski w Polsce Ludowej”. Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2018. Książkę można już zamawiać w księgarniach internetowych.


[Obrazek: szymonlwowek.jpg]


  Szymon Wrzesiński (ur. 1976 we Wrocławiu) – polski historyk i publicysta, autor książek o tematyce historycznej. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
w Wałbrzychu.

[Obrazek: szymon.jpg]

  Jest autorem wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach: „Newsweek Historia” „Focus Historia”, „Spotkania z Zabytkami”, „Gazeta Rycerska”, „Karkonosze”, „Turysta Dolnośląski”, „Psy Myśliwskie”. Wieloletni współpracownik ogólnopolskiego miesięcznika „Odkrywca”. Od września 2013 jest redaktorem naczelnym dwutygodnika „Bobrzanin”.


„Tajemnice Ziem Odzyskanych. Lwówek Śląski w Polsce Ludowej” i inne pozycje Szymona Wrzesińskiego:

[Obrazek: szymonskarby.jpg]


[Obrazek: szymonczocha.jpg]


[Obrazek: szymonjelenia.jpg]


polecają Tropiciele HistoriiMenu