To forum używa cookies
To forum wykorzystuje pliki cookie do przechowywania danych logowania. Pliki cookie to małe dokumenty tekstowe przechowywane na komputerze. Pliki cookie ustawiane na tym forum mogą być używane tylko na tej stronie i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Pliki cookie na tym forum śledzą również określone tematy, które przeczytałeś i kiedy je ostatnio przeczytałeś. Potwierdź, czy akceptujesz lub odrzucasz ustawienia tych plików cookie.

Ciasteczka zostaną zapisane w Twojej przeglądarce

Ocena wątku:
 • 1 głosów - średnia: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

[-]
Tagi
ewa kurek

Ewa Kurek
#1
Bardzo trudno dzisiaj znaleźć w sieci informację na temat dr Ewy Kurek. Wikipedia o dziwo milczy, polskie strony internetowe traktują panią dr po macoszemu omijając często jej osobę, medialność pani Ewy jest niewielka.

Dr Ewa Kurek jest specjalistą od spraw żydowskich, jest autorem wielu książek. Urodzona 24 listopada 1951 (Kielce). Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II, uczennica Władysława Bartoszewskiego.

[Obrazek: ewakurek.jpg]


Dr Ewa Kurek – CV

Wykształcenie


1989 – doktorat z historii w KUL: „Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945”
1988-1982 studia doktorskie – Katolicki Uniwersytet Lubelski
1979 – magisterium z historii w KUL: „Dziecko w kulturze polskiej XIV-XVI wieku”
1971-1977 studia historyczne – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Praca


2016-1994 – współpraca z TVP oraz wydawnictwami polskimi i zagranicznymi, m.in.: „Hippocrene Books” New York; „News of Polonia” – Kalifornia USA; „Gazeta Warszawska” – Polska; „Nowy Dziennik” – New York; „Orzeł Biały” – Boston; „Głos Polski” – Toronto, Kanada.
2011-2003 – wykładowca Toruńskiej Szkoły Wyższej (stosunki międzynarodowe); adiunkt Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach (dziennikarstwo, socjologia); wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (politologia, pedagogika); promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.
1994-1992 – dyrektor Instytutu Armii Krajowej w Lublinie.
1991-1990 – Kancelaria Senatu RP; dyrektor Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Lublinie.
1984-1989 – współpraca z redakcją podziemnych „Spotkań”; współpraca z  polskimi i amerykańskimi redakcjami naukowymi i prasowymi.
I-XII 1982 – redaktor i współwydawca podziemnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność FSC w Lublinie”.

Nagrody i odznaczenia

2016 – Odznaka honorowa działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych „Za zasługi dla niepodległości 1956-1989” Nr 1214 szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych RP
2007 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP za dorobek naukowy i wkład w kulturę Rzeczypospolitej Polski
1999 – I Nagroda Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie za reżyserię filmu dokumentalnego „Kto ratuje jedno życie…”.
1998 – Nagroda specjalna IX Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Łodzi za scenariusz i reżyserię filmu dokumentalnego „Kto ratuje jedno życie…”
1993 – Nagroda Polcul Foundation Australia za osiągnięcia na rzecz budowania porozumienia pomiędzy narodami polskim i żydowskim.

 Stypendia

1996 – stypendium naukowe Instytutu Sikorskiego i Fundacji Armii Krajowej w Londynie
1995 – stypendium naukowe Societe Historique et Litteraire w Paryżu
1989 – stypendium naukowe The Barbara Piasecka-Johnson Foundation
1987 – stypendium naukowe Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
 
Najważniejsze referaty i wykłady w uniwersytetach w Polsce i za granicą:

1988 – Jerozolima University – Izrael

International Conference on the History and Culture of Polish Jews: Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945
1993 – Princeton University – USA
International Conference on the Altruistic Behavior Under Nazi Terror: “Rescue of Jewish Children by Nuns in Poland 1939-1945; the psycho-religious aspect”
1993 – Warszawa 5-7 lipca – Międzynarodowa Konferencja JFCR i ADL ku czci tych, którzy ratowali Żydów w erze Holocaustu: „Czy obojętność może zabić?”  
1994 – Virginia State University, Blacksbourg – USA
Visiting professor; wykłady z zakresu ratowania dzieci żydowskich w klasztorach Polski w latach 1939-1945.
2007 – Columbia University – Nowy Jork
Visiting professor; wykład z zakresu stosunków polsko-żydowskich 1939-1945.
2011 – Hunter College – New York
Visiting professor, wykłady z zakresu stosunków polsko-żydowskich 1939-1945: Behind the Border of Solidarity – Polish-Jewish relations 1939-1945
2014 – The Institute of World Politics – Washington
Wykład z zakresu stosunków polsko-żydowskich 1939-1945: Behind the Border of Solidarity – Polish-Jewish relations 1939-1945
 2016 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Konferencja Naukowa „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”
Referat: Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945
2016 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozoficzny, Konferencja naukowa „Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji”,
Referat: Imigranci żydowscy w Polsce: aspekt religijny, narodowy i polityczny
 
LISTA PUBLIKACJI

Książki:

 1. Ewa Kurek, Ucieczka z zesłania, Wyd. Edition Spotkania, Paryż 1985 oraz w latach 1986-1989 wydawana przez wydawnictwa podziemne pod nazwiskiem Marii Byrskiej; pod nazwiskiem Ewa Kurek wydana: Lublin 1997; Sandomierz 2014.
 2. Ewa Kurek, Gdy klasztor znaczył życie, Wyd. „Znak”, Kraków 1992; kolejne polskie wydania ze wstępem Prof. Jana Karskiego pod tytułem: Dzieci żydowskie w klasztorach, Wyd. I Lublin 2000; Wyd. II Lublin 2004; Wyd. III Poznań 2012; tłumaczenie angielskie pod tytułem: Your Life is Worth Mine, Wyd. Hippocrene Books, New York 1997
 3. Ewa Kurek, Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie…, Wyd. Takt, Lublin 1992; Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie – 18 lat później, Lublin 2010.
 4. Ewa Kurek, Zaporczycy 1943-1949, Wyd. Clio, Lublin 1995; wydanie II ocenzurowane Lublin 2005.
 5. Ewa Kurek, wstęp i redakcja, Zaporczycy – Relacje Tom I-V, [tomy źródeł do dziejów partyzantki AK-WiN na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956], Wyd. Clio, Lublin 1997-2000.
 6. Ewa Kurek, Zaporczycy w fotografii 1944-1956, Wyd. Clio, Lublin 2001; wydanie drugie: Lublin 2009.
 7. Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945 – Poza granicą solidarności, Kielce 2006; wydanie II Lublin 2008; wydanie III Warszawa 2014; tłumaczenie angielskie: Polish-Jewish Relations 1939-1945 – Beyond The Limits of Solidarity, Bloomington, USA, 2012.
 8. Ewa Kurek, Rosji rozumem nie pojmiesz?, Lublin 2015.
 9. Ewa Kurek, Polacy i Żydzi: problemy z historią, Lublin 2015.
 
Scenariusze i reżyseria filmów dokumentalnych

 1. Ewa Kurek – scenariusz i reżyseria, Major Zapora, 30 min., TV Lublin 1996.
 2. Ewa Kurek – scenariusz i reżyseria, Armia Krajowa – Tryptyk Lubelski, 90 min., TV Lublin 1997.
 3. Ewa Kurek – scenariusz i reżyseria, Chłopska wojna – Olek 1939-1956, 30 min., TV Lublin 1998.
 4. Ewa Kurek – scenariusz i reżyseria, Kto ratuje jedno życie…, 50 min., Profilm dla II Pr. TVP Warszawa, Warszawa 1998.
 5. Ewa Kurek – scenariusz i reżyseria, Mord w Owczarni, 30 min., TV Lublin 1998.
 6. Ewa Kurek – scenariusz i reżyseria, Chłopcy z „Baszty”, 30 min., TV Lublin 2001.
 
Artykuły naukowe w j. angielskim

 1. Ewa Kurek, The Condition of Admittance and the Social Background of Jewish Children Saved by Women’s Religious Orders in Poland 1939-1945, w: Polin, Nr 3, Oxford 1988, s. 244-276.
 2. Ewa Kurek, The Role of Polish Nuns in the Rescue of Jews 1939-1945, w: Embracing the Other, New York 1992, s. 328-335.
 3. 3. Ewa Kurek, The Condition of Admittance and the Social Background of Jewish Children Saved by Women’s Religious Orders in Poland 1939-1945, w: From Shtetl to Socialism, Washington 1993, 423-454.
 
Wybrane artykuły w j. polskim


 1. Ewa Kurek, Encyclopedia Judaica, w: „Spotkania”, Nr 29-30, Lublin 1985.
 2. Ewa Kurek, Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, w: „Dzieje Najnowsze”, R 1986, Nr 3-4, str. 249-279.
 3. Ewa Kurek, Wojenne nawrócenia Żydów – rola Matki Boskiej Częstochowskiej, w: „Studia Claromontana”, R 1987, s. 137-140.
 4. Ewa Kurek, Podajmy sobie ręce, w: „Nowy Dziennik” z dn. 28.IV.1987, Nowy Jork.
 5. Ewa Kurek, Polskie zakonnice ratują żydowskie dzieci, w: „Refleks”, Sztokholm 1988.
 6. Ewa Kurek, Być księdzem w Izraelu, w: „Tygodnik Powszechny” z dn. 26.VI.1988.
 7. Ewa Kurek, Polacy i Żydzi jeszcze inaczej, w: „Tygodnik Powszechny”, 24.X.1989.
 8. Ewa Kurek, Inne spojrzenie na Holocaust, w: „Tygodnik Powszechny”, 4.VII.1993.
 9. Ewa Kurek, Krzyże-Kielce-Oświęcim, w: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 25.VIII.1996 oraz „Nowy Dziennik” w Nowym Jorku z dn. 2.IX.1996.
 10. Ewa Kurek, Wspomnienie o Ojcu Danielu, w: „Tygodnik Powszechny” z dn. 30 sierpnia 1998; „Gazeta Niedzielna” – Londyn z dn. 30 sierpnia 1998; oraz „Nowy Dziennik” – Nowy Jork z dn. 30 sierpnia 1998.
 11. Ewa Kurek, Ratunek i bałwochwalstwo, w: „Tygodnik Powszechny”, 11.IX.2001.
 12. Ewa Kurek, Warunki przyjmowania i pochodzenie społeczne dzieci żydowskich uratowanych przez Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce w latach 1939-1945, w: „Śladami Polin – Studia z dziejów Żydów w Polsce”, Warszawa 2002, s. 124-166.
 13. Ewa Kurek, Wiarę w Rosję zostawmy Rosjanom, w: Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej, Nr 1, R 2007, s. 21-38.
 14. Ewa Kurek, Czy wojna z terroryzmem islamskim jest także polską wojną, w: Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej, Nr 1, R 2007, s. 61-65.
 15. Ewa Kurek, „Zapora” i „Ogień” jako symbol chłopskiego oporu przeciwko komunistycznej władzy, w: „Wokół Legendy Ognia”, Nowy Targ 2008.
 16. Ewa Kurek, Głos zamordowanych Żydów, w: „Gazeta Warszawska” z 23 sierpnia 2013; „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, z dnia 30 sierpnia 2013; „Dziennik” – Toronto, z dnia 30 sierpnia 2013.
 17. Ewa Kurek, Polacy i Żydzi: problemy z historią, w: „Gazeta Warszawska” z okresu wrzesień 2013 – sierpień 2014.
 18. Ewa Kurek, Rosjanie – niewolnicy Putina, w: Zakazana Historia”, lipiec 2014.
 19. Ewa Kurek, Dlaczego powinniśmy być wierni Jagiellonom, w: „Gazeta Warszawska”, 20 października 2014.
Ewa Kurek, Jeśli z Polską nie po drodze, wypad proszę, w: „Gazeta Warszawska”, 21.XI.2014; w tłumaczeniu na angielski w: „News of Polonia”, Los Angeles, listopad 2015.
 1. Ewa Kurek, Katolewica: kato, lewica, czy zwykłe srebrniki?, w: „Gazeta Warszawska”, 24 grudnia 2014; w tłumaczeniu na angielski w: „News of Polonia”, Los Angeles, grudzień 2015.
 2. Ewa Kurek, Jedwabne – anatomia kłamstwa, w: „Gazeta Warszawska”, 2 października 2015; „Orzeł Biały”, USA, z dnia 2 października 2015.
 3. Ewa Kurek, „Jedwabne – anatomia kłamstwa” i „Jedwabne – anatomy of Deception 2016”, w: Polonia Institute, Los Angeles, https://www.poloniainstitute.net/history...-klamstwa/ oraz https://www.poloniainstitute.net/history...deception/


Postać pani dr Ewy Kurek z pewnością wywołuje kontrowersje w środowiskach żydowskich i im sprzyjających, jednakże uważam, że jest to postać, z której pracami powinniśmy zapoznać się obowiązkowo.

Tadeusz Krasnojarski

https://www.jedwabne-ekshumacja.org/

Petycja do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Sprawie Wznowienia Ekshumacji w Jedwabnem
Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie - George Santayana
Odpowiedz
#2
Bardzo dziękuję za ww. informacje dotyczące dr Ewy Kurek. Jestem po ponad siedmiu godzinach konferencji naukowej (na YT), w której brała udział doktor Kurek. Tematem konferencji była: "Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji." Bardzo cennymi wykładami okazały się dla mnie słowa:
prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego
prof. O. dr Zdzisława Klafki
prof. dr hab. Roberta Ptaszka
dr Ewy Kurek
prof. dr hab. Mieczysława Ryby

Pani Ewa po raz kolejny mnie nie zawiodła a jej wypowiedzi mogą być bardzo konrowersyjne dla słuchacza czy dla innego wykładowcy. Mnie osobiście doktor Kurek oczarowała.

Gorąco polecam prześledzenie wypowiedzi ww. osób w tym dość długim filmie.


Odpowiedz
#3
Dzięki SpiritInes, bardzo dobry materiał, choć faktycznie nie krótki. Dla tych mocno wytrwałychWink
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Menu